Internal School Awards

2022-2023 First Term Award Presentation Ceremony List of Awardees

Champion in English

ClassNoEnglish NameChinese Name
1E4CHEUNG Morris張子謙
1E11LAU Regina 劉梓悅
2E14ZHANG Ruoxi張若熙
3C10MAO Tai Lung毛泰瓏
4C15WONG Savio王聿淳
5L15MAN Hei Ching文浠晴
6E2CHING Yik Yu Ellie程奕儒
6E4FUNG Sun Wai馮新衞

Champion in Chinese

ClassNoEnglish NameChinese Name
1E12LIN Yi Xin 林依欣
2E4CHIU Ching丘靖
3E7LAM Cheuk Yu Adrian林倬宇
4E16WUT Yin Hei屈言禧
5C6DAI Tan Wan Pei代譚莞佩
6E2CHING Yik Yu Ellie程奕儒

Champion in Mathematics

ClassNoEnglish NameChinese Name
1L8LEE Tsz Kiu Scarlett李祉嶠
2C9LI Chun Hei李俊熹
3C1CHAN Sai Yui陳世鋭
4E16WUT Yin Hei屈言禧
5C9LEE Lam Bo李林寶
6E11SIT Jayden Chi Yuen薛致遠

Champion in G.S

ClassNoEnglish NameChinese Name
1C17TANG Cheuk Huen鄧卓烜
1L6LAU Jamie Yui Long劉睿朗
2E10SU Ho Yin蘇浩賢
3C10MAO Tai Lung毛泰瓏
4C6CHUNG Wing Sum鍾穎芯
4L3CHIU Pak Ho招柏皓
5C6DAI Tan Wan Pei代譚莞佩
5C12TANG Ching Kan鄧靜勤
6E2CHING Yik Yu Ellie程奕儒
6L17YU Austin余卓帆

Champion in STEM

ClassNoEnglish NameChinese Name
1E11LAU Regina 劉梓悅
2C10LUI Yat Hei雷日晞
2E10SU Ho Yin蘇浩賢
2E14ZHANG Ruoxi張若熙
3L9LAW Yu Sum Kieran羅譽琛
4L4HO Pui Yiu何沛瑤
5C3CHEN Ching Yi 陳靜怡
5C9LEE Lam Bo李林寶
5C12TANG Ching Kan鄧靜勤
5E5CHEUNG Suen張 煊
5E11LI Rosa Shi-Han李詩涵
5L5CHOI Ching Yu蔡菁妤
5L9LAU Hon Nam劉康楠
5L15MAN Hei Ching文浠晴
6E9LI Man Lok Thomas李文樂
6E13TSANG Hong Yui Daniel曾康睿

Conduct Awards

ClassNoEnglish NameChinese Name
1C12LO Sin Yau盧倩攸
1E20YAU Hoi Kiu Chloe邱愷翹
1L18YAU Wai Kiu Carina邱瑋翹
2C13WONG Sum Yee Chloe王心溰
2E1CHAN Hei Yuet Jovianne陳浠悅
2L3CHIU Chun Yin趙津諺
3C9LO Aislin Evelyn盧愛琳
3E15SIT Aiden Chi Hin薛致軒
3L2CHAN Hui Yan陳煦仁
4C11NG Pak Hei吳柏希
4E12WONG Man Suen黃文瑄
4L7LI Man Hei李文晞
5C12TANG Ching Kan鄧靜勤
5E18WU Tsz Ching胡芷菁
5L17TANG Tsz Yiu Melody鄧紫瑤
6C14TO Marcus Chun Yu陶俊宇
6E5HO Sing Yi何星宜
6L19ZHU Qirui Julian朱麒睿

Service Awards

ClassNoEnglish NameChinese Name
1C7KU An-Ju顧安汝
1E19WONG Man Shun黃文信
1L19YIP On Kiu 葉銨喬
2C14YIP Ka Yui葉家睿
2E12TSUI Pui Nok徐沛諾
2L2CHEUNG Burgess張曉宸
3C4FUNG Ching Man馮靖雯
3E6KU Lok Him顧洛謙
3L12MA Pak Sum馬柏芯
4C9LIU Sam Yan廖岑殷
4E18YU Shing Lok俞誠烙
4L15WAN Jayden温進希
5C15YANG Haoming楊皓茗
5E19YIP Cheuk Hei葉焯熹
5L12LEE Yan Ki李恩淇
6C9NG Ki Wai吳祈慧
6E6KEUNG Sin Tung姜善浵
6L6LAI Ching Ki黎靜琪

Best Class Performance

ClassNoEnglish NameChinese Name
1C17TANG Cheuk Huen鄧卓烜
1E5CHIU Wing Yin招穎妍
1L8LEE Tsz Kiu Scarlett李祉嶠
2C9LI Chun Hei李俊熹
2E4CHIU Ching丘靖
2L10TANG Katia鄧莃潼
3C11NG Hayden吳逸希
3E7LAM Cheuk Yu Adrian林倬宇
3L9LAW Yu Sum Kieran羅譽琛
4C13TANG Yui Yin鄧鋭彥
4E6LEUNG Yau Sum梁宥琛
4L3CHIU Pak Ho招柏皓
5C6DAI Tan Wan Pei代譚莞佩
5E15TANG Chung Ling鄧仲伶
5L9LAU Hon Nam劉康楠
6C2CHENG Chak Hei鄭澤熙
6E2CHING Yik Yu Ellie程奕儒
6L9LEE Chung Yin李中延

寧馨兒 Super Kid

ClassNoEnglish NameChinese Name
1C8LAM Chi Wing林祉穎
1E2CHAN Yi Kiu陳爾喬
1L8LEE Tsz Kiu Scarlett李祉嶠
2C11NG Chak Hee吳澤羲
2E14ZHANG Ruoxi張若熙
2L8LIU Yiwei劉奕煒
3C1CHAN Sai Yui陳世鋭
3E12LIN Luoyi林洛伊
3L2CHAN Hui Yan陳煦仁
4C7HO Ching Tung何瀞桐
4E13WONG Tsz Hin王子軒
4L3CHIU Pak Ho招柏皓
5C4CHEUNG Ethan張智恆
5E15TANG Chung Ling鄧仲伶
5L4CHEUNG Wan Shing張韞成
6C5CHO Ho Ching曹皓程
6E1CHAN Sum Yue陳心渝
6L19ZHU Qirui Julian朱麒睿

Academic Awards

ClassNoEnglish NameChinese NameAward
1E12LIN Yi Xin 林依欣Champion
1E11LAU Regina 劉梓悅1st Runner Up
1E4CHEUNG Morris張子謙2nd Runner Up
2C9LI Chun Hei李俊熹Champion
2E14ZHANG Ruoxi张若熙1st Runner Up
2L8LIU Yiwei劉奕煒2nd Runner Up
3C1CHAN Sai Yui陳世鋭Champion
3C17WONG Mei Man黃薇蔓1st Runner Up
3L9LAW Yu Sum Kieran羅譽琛2nd Runner Up
4E16WUT Yin Hei屈言禧Champion
4L3CHIU Pak Ho招柏皓1st Runner Up
4C15WONG Savio王聿淳2nd Runner Up
5C6DAI Tan Wan Pei代譚莞佩Champion
5E15TANG Chung Ling鄧仲伶1st Runner Up
5L15MAN Hei Ching文浠晴2nd Runner Up
6E2CHING Yik Yu Ellie程奕儒Champion
6E3FU Ching Yiu Cassidy傅靖瑤1st Runner Up
6L17YU Austin余卓帆2nd Runner Up


 

ELCHK Lutheran School
Tel: 2479 1830
Fax: 2470 2007
Email: elchkles2015@elchkls.edu.hk
Address: No. 10, On Shun Street, Yuen Long
Powered by Friendly Portal System v10.32